Základné informácie

Ciele projektu:

Strategický cieľ projektu:

Zefektívniť vzdelávanie na UPJŠ využívaním inovatívnych foriem na báze IT, zvýšením záujmu o študijné odbory a sledovaním uplatnenia našich absolventov v praxi. Kvalitní absolventi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kompetentní aj v oblasti pokrokových IT, sú na pracovnom trhu SR žiadaní a prispejú k zabezpečeniu dlhodobej konkurencieschopnosti SR. Väzba na príslušné ciele výzvy Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti Vedomostná spoločnosť opierajúca sa o stále sa rozvíjajúce IT potrebuje tvorivých absolventov VŠ, ktorí nielenže sa výborne vyznajú v problematike študovaného odboru, ale vedia používať nástroje IT zefektívňujúce ich prácu. Aby tomu tak skutočne bolo, musia byť vzdelávaní prostredníctvom nich. Najnovšie technológie ponúkané ako nástroje štúdia pôsobia na študentov motivujúco. Budú zavedené nielen ako podpora štúdia predmetov ale aj ako nástroj na získaní prehľadu ako sa absolventom ďalej darí.

Špecifické ciele projektu:

 1. Rozšíriť využívanie inovatívnych foriem vo vzdelávaní na PF UPJŠ na báze IT Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory kariérneho poradenstva. Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania s podporou IT rozšírená na vybrané predmety 7 študijných programov na I. stupni zracionalizuje a skvalitnení štúdium na PF UPJŠ.
 2. Podporovať záujem a prehlbovať vzťah študentov PF UPJŠ k štúdiu matematiky, prírodných vied a informatiky Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory kariérneho poradenstva. Moderné formy výučby a aktívne stretnutia s učiteľmi prehĺbia motiváciu študentov štúdium úspešne ukončiť a venovať sa zvolenému odboru.
 3. Vytvoriť nástroje na sledovanie uplatnenia sa absolventov UPJŠ v praxi Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory kariérneho poradenstva. Prehľad o uplatnení sa absolventov praxi umožní prispôsobiť stratégiu štúdia spoločenským potrebám.

 

Cieľová skupina:

 1. Študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  Veľkosť cieľovej skupiny: cca 700
  Veková štruktúra: od 19 do 22 rokov
  Geografické umiestnenie: okres Košice I
  Vzdelanostná úroveň: študenti I. stupňa VŠ štúdia
  Pohlavie: pomer mužov k ženám je 1:2
  Etnická príslušnosť: nevymedzená
 2. Vysokoškolskí učitelia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  Veľkosť cieľovej skupiny: cca 140 VŠ učiteľov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  Veková štruktúra: od 25 do 64 rokov
  Geografické umiestnenie: okres Košice I
  Vzdelanostnú úroveň: VŠ
  Pohlavie: pomer mužov k ženám je 2:1

 Dátum pridaniaPiatok, 28. Október, 2011 @10:26
Kategórie
NálepkyŽiadne
Prečítané2 989x
Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom