Keď nás experiment prekvapí

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Fyzikálny experiment vytvára priestor pre široké spektrum činností počnúc formuláciou otázok, cez prvotné pozorovanie, formuláciu hypotéz, prípravu aparatúry, zber aspracovanie nameraných údajov, tvorbu matematických modelov a ich porovnanie so získanými experimentálnymi údajmi až po formuláciu fyzikálnych záverov. Mnohokrát je priebeh alebo výsledky experimentu prekvapivo odlišný od nášho očakávania. V prednáške sú predstavené námety, spôsoby realizácie a spracovania získaných údajov z experimentov, u ktorých nás "netradičné" správanie priviedlo k potrebe hlbšie sa zamyslieť na fyzikálnou podstatou skúmaných javov. Predstavené budú experimenty: Zamŕzanie vody ochladzovanej tekutým dusíkom, Tepelná výmena pri kondenzácia vodných pár v roztoku s vyššou teplotou ako je teplota pár, Výmena energie pri pružných zrážkach - Astroblaster a Ako levituje padajúca pružina.

12.12.2012 o 15:20

poslucháreň SA1A1 (P/01)
Park Angelinum 9 (vchod cez Jesennú 5), Košice

Keď nás experiment prekvapíDátum pridaniaPiatok, 26. Október, 2012 @11:47
Kategórie,
Nálepky,
Prečítané5 065x
Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom