Popularizačné prednášky

Stránkovanie
[1] 2

Tajomný svet jadrových reakcií

Stereochémia a inteligentné molekuly

NMR ako vedecká sub-science

Na koniec vesmíru

Vlastnosti slov a farbenie grafov

Žijú na Slovensku jaskynné živočíchy?

Prírodné katastrofy ako hrozba pre život človeka

Matematika, mágia a magické štvorce

Symbiózy rastlín, alebo o manželstvách z rozumu

Vytvorte mi internetový obchod!

Koherenčné difrakčné zobrazovanie mezoskopických biologickych objektov - od optiky k röntgenovským laserom

Harmonogram LS 2012/13

Najdôležitejšie molekuly života

Keď nás experiment prekvapí

Akým spôsobom vzniká rovnovážna cena na trhu?

Dá sa predísť rakovine?

Regionálne disparity Slovenska

Pytagorova rovnica

Mozog, myslenie, vedomie. (Môžu zvieratá myslieť?)

Ako skáče bungee skokan?

Umelé neurónové siete pri riešení rôznych úloh

Mapa posluchární pre popularizačné prednášky

O vzniku rastlinných druhov

Etnolingvistická štruktúra obyvateľov Európy

Namiesto jednej neznámej dve? (Využitie symetrických polynómov)

Za netopiermi do púští i džunglí Ázie a Afriky

Výskum štruktúry hmoty

Rekurentné postupnosti

Svetlo a farba v bežnom živote a v analytickej chémii

Harmonogram prednášok

Odkiaľ pochádzajú údaje v Google Earth?

Lacná nepresnosť versus drahá presnosť

Mozog, myslenie, vedomie. (Môžu zvieratá myslieť?)

Výskum štruktúry hmoty

Štatistika okolo nás

Za netopiermi do púští i džunglí Ázie a Afriky

Prírodné katastrofy ako hrozba pre život človeka

Ťažké úlohy a problém tisícročia P=NP

Fyzikálno - chemické deje: naši pomocníci, ale aj ...

Ako je to možné? alebo Fyzika v živej prírode

Plazy z rôznych strán

Etnolingvistická štruktúra obyvateľov Európy

Úloha o koze a iné rovnice

Dá sa predísť rakovine?

Spintronika na báze tenkých magnetických drôtov

Vytvorte mi internetový obchod!

Chvála krídel

Vlastnosti a použite magnetických kompozitných materiálov

Matematika na Rubikovej kocke

Ako sa molekuly rozpoznávajú navzájom?

Stránkovanie
[1] 2