Popularizačné prednášky

Stránkovanie
1 [2]

Regionálne disparity na Slovensku

Platónov dar alebo základné stavebné kamene života, vesmíru a vôbec

NMR ako vedecká sub-science

Koherenčné difrakčné zobrazovanie mezoskopických biologickych objektov - od optiky k röntgenovským laserom

Čo dokážu Turingove stroje

Južná Afrika - raj zvierat (vďaka rezerváciám)

Na koniec vesmíru

Ako vyhrať NIM?

Harmonogram prednášok 2012

Srdce na dlani alebo všetko je možné vo svete plastinácie

Geometria netradičných metrík

Najdôležitejšie molekuly života

Historický vývoj vodohospoárskych diel vo svete a na Slovensku

Riziko a výnos investícií

Záhady programovania: O svete medzi nebom (zdrojákom) a zemou (procesorom)

Žijú na Slovensku jaskynné živočíchy?

Zlatý rez

O vzniku rastlinných druhov

Cestovný ruch na území Košického kraja

Stereochémia a inteligentné molekuly

Umelé neurónové siete pri riešení rôznych úloh

Planéty okolo iných hviezd

Najrýchlejší človek planéty očami moderných technológií

Tajomný svet jadrových reakcií

Svetlo a farba v bežnom živote a v analytickej chémii

Biofyzika - vedný odbor 21. storočia?

Zaujímavé postupnosti

Chémia vybraných potravín

Teoretické modelovanie fyzikálnych systémov pomocou jednoduchých mriežkovo-štatistických modelov

História a princípy logaritmov

Čo všetko doma živím a ani o tom neviem alebo „zverina v byte“

Odkiaľ pochádzajú údaje v Google Earth?

Lacná nepresnosť versus drahá presnosť

Symbiózy rastlín, alebo o manželstvách z rozumu

Nanoveda - od fyziky k bio vedám (nano je cool!)

Nespravodlivosť koláča

Harmonogram prednášok 2011

Stránkovanie
1 [2]