Vyhľadávanie » Nálepky


Stereochémia a inteligentné molekuly

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. Obsahom prednášky je vysvetlenie zakladných téz stereochémie: chiralita a prvky symetrie, kryptochiralita, enantioméry, diastereoizoméry a achirálne stereoizoméry, atropoizoméry a ich vzťah k biologickým systémom. Ozrejmenie...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=90-stereochemia-a-inteligentne-molekuly

NMR ako vedecká sub-science

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.   Viete, prečo sú študenti, doktorandi a učitelia organickej chémie na našom Ústave chemických vied  tak veselí a šťastní? Pretože vedia, že všetky ich vedecké problémy so štruktúrou ich novo-syntetizovaných...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=87-nmr-ako-vedecka-sub-science

Harmonogram LS 2012/13

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto  17.4.2013  Regionálne disparity Slovenska RNDr. Katarína Kozáková, PhD. SJSP19 (P/19) 17.4.2013  <a>Kompromis, ktorý zmenil...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=78-harmonogram-ls-2012-13

Najdôležitejšie molekuly života

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc. Vyskytujú sa aminokyseliny bežne vo vesmíre? DNA – najvýznamnejší objav tisícročia? Ako je to s RNA? Čo sa z génov dozvieme o sebe? Ako je to s manipuláciou­ génov?   5.12.2011 o 15:20 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=77-najdolezitejsie-molekuly-zivota

Svetlo a farba v bežnom živote a v analytickej chémii

doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc. Trochu histórie a teórie. Biologický a medicínsky význam svetla a farieb. Svetlo v priemysle. Skúmanie vesmíru a mikroorganizmov. Fotografovanie, slnečné okuliare, optický klam a umelecké smery, a ďalšie veci. 17.10.2012 o 15:20 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=61-svetlo-a-farba-v-beznom-zivote-a-v-analytickej-chemii

Fyzikálno - chemické deje: naši pomocníci, ale aj ...

RNDr. František Kaľavský V každom momente sa okolo nás odohráva obrovské množstvo fyzikálnych a chemických procesov. Niektoré z nich svojou mohutnosťou, alebo dôsledkami upútajú našu pozornosť, ohúria, prípadne poriadne vydesia. Podstatne...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=51-fyzikalno-chemicke-deje-nasi-pomocnici-ale-aj

Ako sa molekuly rozpoznávajú navzájom?

doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.   V prednáške sa dozviete, aké sily držia molekuly pohromade, prečo sú fajčiari závislí na nikotíne, prečo nám jeden liek pomáha a druhý škodí, ako sa dostávajú molekuly do bunky, ale napríklad aj o tom,...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=39-ako-sa-molekuly-rozpoznavaju-navzajom

NMR ako vedecká sub-science

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.   Viete, prečo sú študenti, doktorandi a učitelia organickej chémie na našom Ústave chemických vied  tak veselí a šťastní? Pretože vedia, že všetky ich vedecké problémy so štruktúrou ich novo-syntetizovaných...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=36-nmr-ako-vedecka-sub-science

Harmonogram prednášok 2012

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto 29.02.2012   Ako vyhrať NIM?  prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.  P/08 29.02.2012   Na koniec vesmíru  RNDr. Rudolf Gális, PhD.  P/01 29.02.2012   Južná...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=30-harmonogram-prednasok-2012

Najdôležitejšie molekuly života

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc. Vyskytujú sa aminokyseliny bežne vo vesmíre? DNA – najvýznamnejší objav tisícročia? Ako je to s RNA? Čo sa z génov dozvieme o sebe? Ako je to s manipuláciou­ génov?   30.11.2011 o 15:20 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=27-najdolezitejsie-molekuly-zivota

Stereochémia a inteligentné molekuly

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. Obsahom prednášky je vysvetlenie zakladných téz stereochémie: chiralita a prvky symetrie, kryptochiralita, enantioméry, diastereoizoméry a achirálne stereoizoméry, atropoizoméry a ich vzťah k biologickým systémom. Ozrejmenie...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=18-stereochemia-a-inteligentne-molekuly

Svetlo a farba v bežnom živote a v analytickej chémii

doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc. Trochu histórie a teórie. Biologický a medicínsky význam svetla a farieb. Svetlo v priemysle. Skúmanie vesmíru a mikroorganizmov. Fotografovanie, slnečné okuliare, optický klam a umelecké smery, a ďalšie veci. 26.10.2011 o 15:20 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=13-svetlo-a-farba-v-beznom-zivote-a-v-analytickej-chemii

Chémia vybraných potravín

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. Vieme, čo jeme? Dnes sa v domácnostiach používa viac než pol milióna chemických produktov. Medzi tieto produkty a potreby človeka patria potraviny. Z akých chemických látok sú potraviny zložené, ako ich...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=10-chemia-vybranych-potravin

Harmonogram prednášok 2011

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto  5.10.2011  Nespravodlivosť koláča prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.  P/08  5.10.2011  Nanoveda – od fyziky k bio...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=1-harmonogram-prednasok-2011