Vyhľadávanie » Nálepky


Tajomný svet jadrových reakcií

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc. Po krátkej informácii o stavbe mikrosveta a prehľade bežných jadrových reakcií pri vysokých energiách s jadrami Mendelejevovej tabuľky nasleduje úvod do exotického sveta subjadrovej fyziky. Je to oblasť antihmoty...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=92-tajomny-svet-jadrovych-reakcii

Na koniec vesmíru

RNDr. Rudolf Gális, PhD.   Aj keby bol vesmír nekonečný, jednu hranicu predsa len má. Vesmír má svoj počiatok, okamih zrodenia. V prednáške sa vydáme na vzrušujúcu cestu na počiatok času, pričom po ceste si predstavíme, ako astronómovia...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=86-na-koniec-vesmiru

Koherenčné difrakčné zobrazovanie mezoskopických biologickych objektov - od optiky k röntgenovským laserom

doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.   Röntgenovský laser budovaný v XFEL Európe má potenciál stať sa ultimatívnym nástrojom na riešenie veľkej výzvy biologického výskumu – schopnosti charakterizovať biologické štruktúry mezoskopickej veľkosti...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=79-koherencne-difrakcne-zobrazovanie-mezoskopickych-biologickych-objektov-od-optiky-k-rontgenovskym-laserom

Harmonogram LS 2012/13

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto  17.4.2013  Regionálne disparity Slovenska RNDr. Katarína Kozáková, PhD. SJSP19 (P/19) 17.4.2013  <a>Kompromis, ktorý zmenil...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=78-harmonogram-ls-2012-13

Keď nás experiment prekvapí

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. Fyzikálny experiment vytvára priestor pre široké spektrum činností počnúc formuláciou otázok, cez prvotné pozorovanie, formuláciu hypotéz, prípravu aparatúry, zber aspracovanie nameraných údajov, tvorbu matematických...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=76-ked-nas-experiment-prekvapi

Ako skáče bungee skokan?

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. Bungee jumping má svoje korene v starobylej polynézskej legende, podľa ktorej nahnevaný muž chcel zabiť svoju manželku, tá sa však zo strachu pred jeho hnevom ukryla v korune stromu, uviazala si okolo členka lianu...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=70-ako-skace-bungee-skokan

Výskum štruktúry hmoty

doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc. V prednáške sú uvedené známe formy výskytu hmoty vo Vesmíre a metódy skúmania rôznych objektov. Popis metód skúmania štruktúry hmoty je smerovaný a sústredený na spoznanie základných elementov mikrosveta...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=63-vyskum-struktury-hmoty

Výskum štruktúry hmoty

doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc. V prednáške sú uvedené známe formy výskytu hmoty vo Vesmíre a metódy skúmania rôznych objektov. Popis metód skúmania štruktúry hmoty je smerovaný a sústredený na spoznanie základných elementov mikrosveta...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=56-vyskum-struktury-hmoty

Ako je to možné? alebo Fyzika v živej prírode

RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD. Prečo mačka prežije pád z vyššieho ako siedmeho poschodia len s malými poraneniami v porovnaní s pádom z nižších poschodí? Ako je možné, že pásovec bez problémov dokáže preplávať rieku napriek...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=50-ako-je-to-mozne-alebo-fyzika-v-zivej-prirode

Spintronika na báze tenkých magnetických drôtov

doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.   Spintronika je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odborov fyziky v posledných rokoch (viď tiež Nobelova Cena za Fyziku v r. 2007). Jedným z jej odvetví je spintronika na báze tenkých magnetických...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=44-spintronika-na-baze-tenkych-magnetickych-drotov

Vlastnosti a použite magnetických kompozitných materiálov

prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.   Základná charakteristika magnetických materiálov. Zaradenie kompozitných materiálov medzi magnetické materiály. Z histórie využívania magnetických kompozitných materiálov. Magnetické vlastnosti magneticky...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=41-vlastnosti-a-pouzite-magnetickych-kompozitnych-materialov

Koherenčné difrakčné zobrazovanie mezoskopických biologickych objektov - od optiky k röntgenovským laserom

doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.   Röntgenovský laser budovaný v XFEL Európe má potenciál stať sa ultimatívnym nástrojom na riešenie veľkej výzvy biologického výskumu – schopnosti charakterizovať biologické štruktúry mezoskopickej veľkosti...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=35-koherencne-difrakcne-zobrazovanie-mezoskopickych-biologickych-objektov-od-optiky-k-rontgenovskym-laserom

Na koniec vesmíru

RNDr. Rudolf Gális, PhD.   Aj keby bol vesmír nekonečný, jednu hranicu predsa len má. Vesmír má svoj počiatok, okamih zrodenia. V prednáške sa vydáme na vzrušujúcu cestu na počiatok času, pričom po ceste si predstavíme, ako astronómovia...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=32-na-koniec-vesmiru

Harmonogram prednášok 2012

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto 29.02.2012   Ako vyhrať NIM?  prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.  P/08 29.02.2012   Na koniec vesmíru  RNDr. Rudolf Gális, PhD.  P/01 29.02.2012   Južná...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=30-harmonogram-prednasok-2012

Planéty okolo iných hviezd

doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. Výskum extrasolárnych planét je v súčasnosti jednou z najviac sa rozvíjajúcich sa oblasti astrofyziky. Vedie k množstvu nových objavov, ktoré prinášajú nové pohľady na vznik a formovanie planét ako aj...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=16-planety-okolo-inych-hviezd

Najrýchlejší človek planéty očami moderných technológií

RNDr. Jozef Hanč, PhD. Cena digitálnych technológií využívaných v takmer každej oblasti ľudskej činnosti exponenciálne klesá. Jedným z dopadov tohto faktu je, že moderné technológie sú dostupné aj pre výučbu na VŠ, takže každý študent...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=15-najrychlejsi-clovek-planety-ocami-modernych-technologii

Tajomný svet jadrových reakcií

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc. Po krátkej informácii o stavbe mikrosveta a prehľade bežných jadrových reakcií pri vysokých energiách s jadrami Mendelejevovej tabuľky nasleduje úvod do exotického sveta subjadrovej fyziky. Je to oblasť antihmoty...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=14-tajomny-svet-jadrovych-reakcii

Biofyzika - vedný odbor 21. storočia?

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD. Prednáška podáva stručný prehľad o štruktúre, význame a postavení biofyziky v súčasnej modernej vede. Sú v nej uvedené príklady aplikácií poznatkov tohto vedného odboru (diagnostika a liečba závažných...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=12-biofyzika-vedny-odbor-21-storocia

Teoretické modelovanie fyzikálnych systémov pomocou jednoduchých mriežkovo-štatistických modelov

doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD. Prednáška poskytne pohľad na dve rôzne aplikácie štatistickej fyziky pri teoretickom modelovaní vlastností jednoduchých fyzikálnych systémov. V prvej časti prednášky bude pomocou zjednodušeného jednorozmerného...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=9-teoreticke-modelovanie-fyzikalnych-systemov-pomocou-jednoduchych-mriezkovo-statistickych-modelov

Nanoveda - od fyziky k bio vedám (nano je cool!)

prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. Európa je kľúčovým hráčom v oblasti nanotechnológií a nanovedy a ročne investuje do tejto oblasti výskumu a vývoja finančne prostriedky na úrovni prostriedkov, ktoré sa investujú do podobných aktivít...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=3-nanoveda-od-fyziky-k-bio-vedam-nano-je-cool

Harmonogram prednášok 2011

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto  5.10.2011  Nespravodlivosť koláča prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.  P/08  5.10.2011  Nanoveda – od fyziky k bio...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=1-harmonogram-prednasok-2011