Vyhľadávanie » Nálepky


Prírodné katastrofy ako hrozba pre život človeka

RNDr. Alena Petrvalská, PhD. V súvislosti s čoraz intenzívnejším využívaním krajiny sa dostáva do popredia aj otázka zraniteľnosti ľudskej spoločnosti. Začínajú sa využívať aj územia doposiaľ neobhospodarované, alebo sa mení využitie...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=83-prirodne-katastrofy-ako-hrozba-pre-zivot-cloveka

Harmonogram LS 2012/13

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto  17.4.2013  Regionálne disparity Slovenska RNDr. Katarína Kozáková, PhD. SJSP19 (P/19) 17.4.2013  <a>Kompromis, ktorý zmenil...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=78-harmonogram-ls-2012-13

Regionálne disparity Slovenska

RNDr. Katarína Kozáková, PhD.   Regionálne disparity predstavujú rozdiely, nerovnosti medzi regiónmi a sú považované za závažný problém spoločnosti. Predmetom diskusií sa stali po roku 1989. Vstupom Slovenska do EÚ sa problematika regionálnych...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=73-regionalne-disparity-slovenska

Etnolingvistická štruktúra obyvateľov Európy

RNDr. Stela Csachová, PhD. Kultúrna geografia popisuje a komparatívne skúma kultúrne znaky obyvateľstva vybraných regiónov z časopriestorového aspektu. V prednáške priblížime študentom proces entogenézy európskeho obyvateľstva ako mozaiky...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=66-etnolingvisticka-struktura-obyvatelov-europy

Odkiaľ pochádzajú údaje v Google Earth?

Mgr. Michal Gallay, PhD. Google Earth je voľne šíriteľná aplikácia od Googlu, ktorej vznik znamenal prelom v šírení a popularizácii geografických údajov. Pokiaľ ste o nej doteraz nepočuli, určite si ju inštalujte a prebádajte Zem. A nielen...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=59-odkial-pochadzaju-udaje-v-google-earth

Prírodné katastrofy ako hrozba pre život človeka

RNDr. Alena Petrvalská, PhD. V súvislosti s čoraz intenzívnejším využívaním krajiny sa dostáva do popredia aj otázka zraniteľnosti ľudskej spoločnosti. Začínajú sa využívať aj územia doposiaľ neobhospodarované, alebo sa mení využitie...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=53-prirodne-katastrofy-ako-hrozba-pre-zivot-cloveka

Etnolingvistická štruktúra obyvateľov Európy

RNDr. Stela Csachová, PhD.   Kultúrna geografia popisuje a komparatívne skúma kultúrne znaky obyvateľstva vybraných regiónov z časopriestorového aspektu. V prednáške priblížime študentom proces entogenézy európskeho obyvateľstva ako...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=47-etnolingvisticka-struktura-obyvatelov-europy

Regionálne disparity na Slovensku

RNDr. Katarína Kozáková, PhD.   Regionálne disparity predstavujú rozdiely, nerovnosti medzi regiónmi a sú považované za závažný problém spoločnosti. Predmetom diskusií sa stali po roku 1989. Vstupom Slovenska do EÚ sa problematika regionálnych...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=38-regionalne-disparity-na-slovensku

Harmonogram prednášok 2012

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto 29.02.2012   Ako vyhrať NIM?  prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.  P/08 29.02.2012   Na koniec vesmíru  RNDr. Rudolf Gális, PhD.  P/01 29.02.2012   Južná...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=30-harmonogram-prednasok-2012

Historický vývoj vodohospoárskych diel vo svete a na Slovensku

RNDr. Dušan Barabas, CSc. Prednáška je venovaná histórii vodohospodárskych diel vo svete a na Slovensku. Snaží sa podať prehľad o komplikovanom vzájomnom vzťahu človeka a vody, ako aj spôsobe riešenia tohto problému.   30.11.2011 o 15:20 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=26-historicky-vyvoj-vodohospoarskych-diel-vo-svete-a-na-slovensku

Cestovný ruch na území Košického kraja

Mgr. Marián Kulla, PhD. Košický kraj ponúka pomerne veľa zaujímavostí pre jeho návštevníkov. Hlavnými rozvojovými prvkami pre cestovný ruch sú reliéf, voda a kultúrno-historické pamiatky. Prednáška sa bude venovať predstaveniu najvýznamnejších...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=20-cestovny-ruch-na-uzemi-kosickeho-kraja

Odkiaľ pochádzajú údaje v Google Earth?

Mgr. Michal Gallay, PhD. Google Earth je voľne šíriteľná aplikácia od Googlu, ktorej vznik znamenal prelom v šírení a popularizácii geografických údajov. Pokiaľ ste o nej doteraz nepočuli, určite si ju inštalujte a prebádajte Zem. A nielen...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=6-odkial-pochadzaju-udaje-v-google-earth

Harmonogram prednášok 2011

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto  5.10.2011  Nespravodlivosť koláča prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.  P/08  5.10.2011  Nanoveda – od fyziky k bio...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=1-harmonogram-prednasok-2011