Vyhľadávanie » Nálepky


Vytvorte mi internetový obchod!

RNDr. Peter Gurský, PhD.   Žijeme vo veku, kedy je počítač doslova na každom rohu. Je mnoho ľudí čo sa pokladajú za „odborníkov na počítače“ preto, že vedia nainštalovať Widnows, hru, či nebodaj „odstrániť vírus“. V spoločnosti...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=80-vytvorte-mi-internetovy-obchod

Harmonogram LS 2012/13

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto  17.4.2013  Regionálne disparity Slovenska RNDr. Katarína Kozáková, PhD. SJSP19 (P/19) 17.4.2013  <a>Kompromis, ktorý zmenil...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=78-harmonogram-ls-2012-13

Umelé neurónové siete pri riešení rôznych úloh

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. Perceptrón (percept = vnem) je základný prvok umelej neurónovej siete tak isto, ako je neurón základným prvkom biologických neurónových sietí. Existuje viac modelov perceptrónu, ktoré sa navzájom líšia...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=69-umele-neuronove-siete-pri-rieseni-roznych-uloh

Lacná nepresnosť versus drahá presnosť

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Napriek enormnému nárastu výpočtovej kapacity v posledných rokoch, stále existuje veľa praktických úloh, ktoré nevieme uspokojivo vyriešiť v prijateľnom čase. Pomôcť by nám mohol ešte lepší hardvér...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=58-lacna-nepresnost-versus-draha-presnost

Ťažké úlohy a problém tisícročia P=NP

RNDr. Jozef Studenovský, CSc. Prečo niektoré úlohy sú ťažké, ukážeme na známej úlohe farbenie grafu. Táto úloha má jednoduchú formuláciu. Ľahko nájdeme niekoľko krátkych algoritmov, ktoré ju riešia. Žiaľ tieto algoritmy sú exponenciálne,...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=52-tazke-ulohy-a-problem-tisicrocia-p-np

Vytvorte mi internetový obchod!

RNDr. Peter Gurský, PhD.   Žijeme vo veku, kedy je počítač doslova na každom rohu. Je mnoho ľudí čo sa pokladajú za „odborníkov na počítače“ preto, že vedia nainštalovať Widnows, hru, či nebodaj „odstrániť vírus“. V spoločnosti...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=43-vytvorte-mi-internetovy-obchod

Čo dokážu Turingove stroje

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. Naozaj musí programovací jazyk obsahovať také obrovské množstvo rôznych príkazov? Nedá sa ich počet nejako minimalizovať? Alebo naopak: zmení sa nejako jeho výpočtová schopnosť, ak doň pridáme nejaké ďalšie? Možno prekvapivé...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=34-co-dokazu-turingove-stroje

Harmonogram prednášok 2012

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto 29.02.2012   Ako vyhrať NIM?  prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.  P/08 29.02.2012   Na koniec vesmíru  RNDr. Rudolf Gális, PhD.  P/01 29.02.2012   Južná...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=30-harmonogram-prednasok-2012

Záhady programovania: O svete medzi nebom (zdrojákom) a zemou (procesorom)

RNDr. František Galčík, PhD. Skoro každý, kto zažil v nejakej forme programovanie, má s programovaním asociované pojmy ako premenná, cyklus, if, zdrojový kód. Ak sa však pozrieme na programy, či „exe-čka“, ktoré každodenne spúšťame,...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=24-zahady-programovania-o-svete-medzi-nebom-zdrojakom-a-zemou-procesorom

Umelé neurónové siete pri riešení rôznych úloh

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. Perceptrón (percept = vnem) je základný prvok umelej neurónovej siete tak isto, ako je neurón základným prvkom biologických neurónových sietí. Existuje viac modelov perceptrónu, ktoré sa navzájom líšia...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=17-umele-neuronove-siete-pri-rieseni-roznych-uloh

Lacná nepresnosť versus drahá presnosť

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Napriek enormnému nárastu výpočtovej kapacity v posledných rokoch, stále existuje veľa praktických úloh, ktoré nevieme uspokojivo vyriešiť v prijateľnom čase. Pomôcť by nám mohol ešte lepší hardvér...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=5-lacna-nepresnost-versus-draha-presnost

Harmonogram prednášok 2011

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto  5.10.2011  Nespravodlivosť koláča prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.  P/08  5.10.2011  Nanoveda – od fyziky k bio...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=1-harmonogram-prednasok-2011