Vyhľadávanie » Nálepky


Vlastnosti slov a farbenie grafov

prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. Ak A = {a, b, c, …}  je konečná abeceda, tak pomocou písmen z nej je možné vytvárať slová, ktoré majú rôzne kombinatorické vlastnosti. Napríklad: slovo sa volá n-slovo ak má n písmen (nie nutne rôznych);...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=85-vlastnosti-slov-a-farbenie-grafov

Matematika, mágia a magické štvorce

RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. „V starej Číne, v ére Yang Hui, bola veľká povodeň, ktorú pripisovali božiemu hnevu. Aby upokojili jeho hnev, ľudia prinášali obetné dary riečnemu bôžikovi rozvodnenej rieky Lo. Ale keď priniesli obete...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=82-matematika-magia-a-magicke-stvorce

Harmonogram LS 2012/13

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto  17.4.2013  Regionálne disparity Slovenska RNDr. Katarína Kozáková, PhD. SJSP19 (P/19) 17.4.2013  <a>Kompromis, ktorý zmenil...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=78-harmonogram-ls-2012-13

Akým spôsobom vzniká rovnovážna cena na trhu?

RNDr. Ivan Mojsej, PhD. Každý výrobca sa na začiatku svojej výroby rozhoduje, aké množstvo tovaru vyrobiť. Snahou výrobcu je predať všetko, čo vyprodukoval, ale na druhej strane je pre neho výhodné vyrobiť toľko tovaru, aby uspokojil želania...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=75-akym-sposobom-vznika-rovnovazna-cena-na-trhu

Pytagorova rovnica

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. Prieskumy ukazujú, že najčastejšie (aj keď niekedy deformovane) uchovaný poznatok zo školských čias je Pytagorova veta. Nie je ťažké nájsť človeka, ktorý vie (alebo si pamätá), že súčet štvorcov nad odvesnami...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=72-pytagorova-rovnica

Namiesto jednej neznámej dve? (Využitie symetrických polynómov)

prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. Pri riešení sústavy dvoch rovníc (nie nutne lineárnych) s dvoma neznámymi zvykneme použiť „dosadzovaciu metódu“. Napr. zo sústavy x2 + y2 = 5, x3 + y3 = 9 a z vyjadrenia x6 dostaneme jednu rovnicu s neznámou...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=65-namiesto-jednej-neznamej-dve-vyuzitie-symetrickych-polynomov

Rekurentné postupnosti

doc. RNDr. Jaroslav Ivančo, CSc. Musíme mať široký prehľad o matematických teóriách, aby sme mohli vyriešiť (matematický) problém? Na príklade rekurentných postupnosti sa pokúsime naznačiť, že mnohokrát postačia elementárne znalosti...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=62-rekurentne-postupnosti

Štatistika okolo nás

RNDr. Daniel Klein, PhD. Možno si hovoríte: „So štatistikou som sa ešte nestretol a dúfam, že sa ani nestretnem“. No štatistike sa v bežnom živote jednoducho nevyhneme. Je všade okolo nás. Dnešná doba sa zvykne označovať aj ako Informačný...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=55-statistika-okolo-nas

O užitočnosti štatistiky alebo jeden obrázok je viac než tisíc slov

RNDr. Martina Hančová, PhD.   Moderná veda prechádza hlbokými zmenami. Každý rok zozbierame viac vedeckých dát ako do daného roku za celú históriu ľudstva. S obrovským množstvom dát zápasia v dômyselných experimentoch fyzici, astronómovia,...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=49-o-uzitocnosti-statistiky-alebo-jeden-obrazok-je-viac-nez-tisic-slov

Úloha o koze a iné rovnice

prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.   „Trávnik má tvar kruhu polomeru r. V ľubovoľnom bode na obvode kruhu je kolíkom upevnené lano dĺžky R, na ktorom je uviazaná koza. Máme určiť dĺžku lana tak, aby koza spásla presne polovicu plochy trávnika.“ Táto...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=46-uloha-o-koze-a-ine-rovnice

Matematika na Rubikovej kocke

doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.   Aká matematika sa skrýva za konštrukciou Rubikovej kocky a ďalších podobných hlavolamov? Ako zistiť, či je daná pozícia riešiteľná? Aký je počet riešiteľných pozícií? Je ťažké poskladať kocku?...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=40-matematika-na-rubikovej-kocke

Platónov dar alebo základné stavebné kamene života, vesmíru a vôbec

doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.   Sú všade vôkol nás, v prírode i v ľudských výtvoroch; vzory krásy, harmónie a dokonalosti, ku ktorým sa opakovane obracajú stavitelia, umelci, vedci, športovci … a v neposlednom rade aj matematici. Vydajte...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=37-platonov-dar-alebo-zakladne-stavebne-kamene-zivota-vesmiru-a-vobec

Ako vyhrať NIM?

prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.     ťah = odstránenie ≥1 zápalky z istého riadku hráči sa pravidelne striedajú v ťahoch víťaz = kto odstránil poslednú zápalku hráč č. 2 vie vždy vyhrať NIM(7,5,3,1) prirodzené zovšeobecnenie: NIM(z1,…,zk) práve...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=31-ako-vyhrat-nim

Harmonogram prednášok 2012

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto 29.02.2012   Ako vyhrať NIM?  prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.  P/08 29.02.2012   Na koniec vesmíru  RNDr. Rudolf Gális, PhD.  P/01 29.02.2012   Južná...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=30-harmonogram-prednasok-2012

Geometria netradičných metrík

doc. RNDr. Božena Mihalíková, CSc. Máme dva body v rovine o súradniciach A=[1,1], B=[4,5]. Ktoré z čísel 4, 5, 7 vyjadruje vzdialenosť týchto bodov? Je načrtnutý útvar na obr. 1 kružnica? Ako by sme mohli nazvať množinu zamaľovaných štvorcov...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=28-geometria-netradicnych-metrik

Riziko a výnos investícií

doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc. Finančná gramotnosť, podobne ako počítačová gramotnosť, je požiadavkou dnešnej doby. Kto by nechcel poznať základné pravidlá rozhodovania o financiách? Pomôže matematika stať sa milionárom, alebo...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=25-riziko-a-vynos-investicii

Zlatý rez

RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat. Sú všetky reálne čísla rovnako dôležité resp. zaujímavé? Asi nie, iste majú π≈3,14 a e≈2,­71 významné postavenie medzi číslami, nie sú však jediné.  Táto prednáška je o jednom zaujímavom...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=22-zlaty-rez

Zaujímavé postupnosti

RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. Postupnosti čísel zaujímali matematikov už v dávnej histórii. Praktické úlohy na konečné postupnosti sa nachádzajú už na egyptskom Rhindovom papyruse. Taliansky matematik Leonardo Pisano zaviedol postupnosť, ktorá...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=11-zaujimave-postupnosti

História a princípy logaritmov

doc. RNDr. Ivan Žežula CSc. „Logaritmus je, keď sa dačo umocní na dačo iné. Ale to určite nikdy v živote nebudem potrebovať. Ja si vystačím so sčítaním.“ Napriek tomuto rozšírenému názoru objav princípu logaritmov spôsobil revolúciu...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=8-historia-a-principy-logaritmov

Nespravodlivosť koláča

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc. Deti sa naťahujú o hračku, svetové mocnosti bojujú o sféry záujmu, firmy o štátne zákazky, rezorty o čo najväčší podiel z rozpočtového koláča. Čo k tomu vie povedať matematik? Ukážeme si,...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=2-nespravodlivost-kolaca

Harmonogram prednášok 2011

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto  5.10.2011  Nespravodlivosť koláča prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.  P/08  5.10.2011  Nanoveda – od fyziky k bio...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=1-harmonogram-prednasok-2011