Vyhľadávanie » Nálepky


Tajomný svet jadrových reakcií

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc. Po krátkej informácii o stavbe mikrosveta a prehľade bežných jadrových reakcií pri vysokých energiách s jadrami Mendelejevovej tabuľky nasleduje úvod do exotického sveta subjadrovej fyziky. Je to oblasť antihmoty...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=92-tajomny-svet-jadrovych-reakcii

Stereochémia a inteligentné molekuly

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. Obsahom prednášky je vysvetlenie zakladných téz stereochémie: chiralita a prvky symetrie, kryptochiralita, enantioméry, diastereoizoméry a achirálne stereoizoméry, atropoizoméry a ich vzťah k biologickým systémom. Ozrejmenie...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=90-stereochemia-a-inteligentne-molekuly

NMR ako vedecká sub-science

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.   Viete, prečo sú študenti, doktorandi a učitelia organickej chémie na našom Ústave chemických vied  tak veselí a šťastní? Pretože vedia, že všetky ich vedecké problémy so štruktúrou ich novo-syntetizovaných...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=87-nmr-ako-vedecka-sub-science

Na koniec vesmíru

RNDr. Rudolf Gális, PhD.   Aj keby bol vesmír nekonečný, jednu hranicu predsa len má. Vesmír má svoj počiatok, okamih zrodenia. V prednáške sa vydáme na vzrušujúcu cestu na počiatok času, pričom po ceste si predstavíme, ako astronómovia...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=86-na-koniec-vesmiru

Vlastnosti slov a farbenie grafov

prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. Ak A = {a, b, c, …}  je konečná abeceda, tak pomocou písmen z nej je možné vytvárať slová, ktoré majú rôzne kombinatorické vlastnosti. Napríklad: slovo sa volá n-slovo ak má n písmen (nie nutne rôznych);...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=85-vlastnosti-slov-a-farbenie-grafov

Žijú na Slovensku jaskynné živočíchy?

doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. Čo nás pritiahlo robiť výskum v jaskyniach? Aké formy života v jaskyniach žijú? Nachádzame na Slovensku adaptované jaskynné živočíchy? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete na prednáške … 13.3.2013 o 15:30 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=84-ziju-na-slovensku-jaskynne-zivocichy

Prírodné katastrofy ako hrozba pre život človeka

RNDr. Alena Petrvalská, PhD. V súvislosti s čoraz intenzívnejším využívaním krajiny sa dostáva do popredia aj otázka zraniteľnosti ľudskej spoločnosti. Začínajú sa využívať aj územia doposiaľ neobhospodarované, alebo sa mení využitie...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=83-prirodne-katastrofy-ako-hrozba-pre-zivot-cloveka

Matematika, mágia a magické štvorce

RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. „V starej Číne, v ére Yang Hui, bola veľká povodeň, ktorú pripisovali božiemu hnevu. Aby upokojili jeho hnev, ľudia prinášali obetné dary riečnemu bôžikovi rozvodnenej rieky Lo. Ale keď priniesli obete...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=82-matematika-magia-a-magicke-stvorce

Symbiózy rastlín, alebo o manželstvách z rozumu

prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD. Fototrofné organizmy začali osídľovať suchozemské prostredie pred približne 450 miliónmi rokov. S prechodom z vodného prostredia na súš však tieto organizmy museli čeliť viacerým zmenám faktorov prostredia,...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=81-symbiozy-rastlin-alebo-o-manzelstvach-z-rozumu

Vytvorte mi internetový obchod!

RNDr. Peter Gurský, PhD.   Žijeme vo veku, kedy je počítač doslova na každom rohu. Je mnoho ľudí čo sa pokladajú za „odborníkov na počítače“ preto, že vedia nainštalovať Widnows, hru, či nebodaj „odstrániť vírus“. V spoločnosti...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=80-vytvorte-mi-internetovy-obchod

Koherenčné difrakčné zobrazovanie mezoskopických biologickych objektov - od optiky k röntgenovským laserom

doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.   Röntgenovský laser budovaný v XFEL Európe má potenciál stať sa ultimatívnym nástrojom na riešenie veľkej výzvy biologického výskumu – schopnosti charakterizovať biologické štruktúry mezoskopickej veľkosti...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=79-koherencne-difrakcne-zobrazovanie-mezoskopickych-biologickych-objektov-od-optiky-k-rontgenovskym-laserom

Najdôležitejšie molekuly života

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc. Vyskytujú sa aminokyseliny bežne vo vesmíre? DNA – najvýznamnejší objav tisícročia? Ako je to s RNA? Čo sa z génov dozvieme o sebe? Ako je to s manipuláciou­ génov?   5.12.2011 o 15:20 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=77-najdolezitejsie-molekuly-zivota

Keď nás experiment prekvapí

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. Fyzikálny experiment vytvára priestor pre široké spektrum činností počnúc formuláciou otázok, cez prvotné pozorovanie, formuláciu hypotéz, prípravu aparatúry, zber aspracovanie nameraných údajov, tvorbu matematických...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=76-ked-nas-experiment-prekvapi

Akým spôsobom vzniká rovnovážna cena na trhu?

RNDr. Ivan Mojsej, PhD. Každý výrobca sa na začiatku svojej výroby rozhoduje, aké množstvo tovaru vyrobiť. Snahou výrobcu je predať všetko, čo vyprodukoval, ale na druhej strane je pre neho výhodné vyrobiť toľko tovaru, aby uspokojil želania...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=75-akym-sposobom-vznika-rovnovazna-cena-na-trhu

Dá sa predísť rakovine?

RNDr. Bianka Bojková, PhD.   • Ako sa bunky vymknú kontrole? • Prečo sú niektorí ľudia náchylnejší ochorieť? • Karcinogény okolo nás. • „Zázračné“ zložky výživy – mýty a fakty. … a čo môžeme urobiť preto, aby sme...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=74-da-sa-predist-rakovine

Regionálne disparity Slovenska

RNDr. Katarína Kozáková, PhD.   Regionálne disparity predstavujú rozdiely, nerovnosti medzi regiónmi a sú považované za závažný problém spoločnosti. Predmetom diskusií sa stali po roku 1989. Vstupom Slovenska do EÚ sa problematika regionálnych...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=73-regionalne-disparity-slovenska

Pytagorova rovnica

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc. Prieskumy ukazujú, že najčastejšie (aj keď niekedy deformovane) uchovaný poznatok zo školských čias je Pytagorova veta. Nie je ťažké nájsť človeka, ktorý vie (alebo si pamätá), že súčet štvorcov nad odvesnami...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=72-pytagorova-rovnica

Umelé neurónové siete pri riešení rôznych úloh

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. Perceptrón (percept = vnem) je základný prvok umelej neurónovej siete tak isto, ako je neurón základným prvkom biologických neurónových sietí. Existuje viac modelov perceptrónu, ktoré sa navzájom líšia...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=69-umele-neuronove-siete-pri-rieseni-roznych-uloh

Mozog, myslenie, vedomie. (Môžu zvieratá myslieť?)

prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. Ako pracuje ľudský mozog? Je vedomie produktom mozgu alebo je od neho nezávislé? Nosíme v hlave superpočítač? Môže niekto prečítať, čo si myslíme? Dokážu raz stroje myslieť? Na tieto a mnohé ďalšie...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=57-mozog-myslenie-vedomie-mozu-zvierata-mysliet

Výskum štruktúry hmoty

doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc. V prednáške sú uvedené známe formy výskytu hmoty vo Vesmíre a metódy skúmania rôznych objektov. Popis metód skúmania štruktúry hmoty je smerovaný a sústredený na spoznanie základných elementov mikrosveta...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=56-vyskum-struktury-hmoty

Štatistika okolo nás

RNDr. Daniel Klein, PhD. Možno si hovoríte: „So štatistikou som sa ešte nestretol a dúfam, že sa ani nestretnem“. No štatistike sa v bežnom živote jednoducho nevyhneme. Je všade okolo nás. Dnešná doba sa zvykne označovať aj ako Informačný...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=55-statistika-okolo-nas

Za netopiermi do púští i džunglí Ázie a Afriky

RNDr. Marcel Uhrin, PhD. Výskum fascinujúcich nočných tvorov v Ázii a v Afrike. Jedinečné rozprávanie o tom, že cesty za vedeckým poznaním môžu byť dobrodružné a miestami nebezpečné. O stretnutiach s netopiermi … ale aj s Hamasom...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=54-za-netopiermi-do-pusti-i-dzungli-azie-a-afriky

Prírodné katastrofy ako hrozba pre život človeka

RNDr. Alena Petrvalská, PhD. V súvislosti s čoraz intenzívnejším využívaním krajiny sa dostáva do popredia aj otázka zraniteľnosti ľudskej spoločnosti. Začínajú sa využívať aj územia doposiaľ neobhospodarované, alebo sa mení využitie...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=53-prirodne-katastrofy-ako-hrozba-pre-zivot-cloveka

Ťažké úlohy a problém tisícročia P=NP

RNDr. Jozef Studenovský, CSc. Prečo niektoré úlohy sú ťažké, ukážeme na známej úlohe farbenie grafu. Táto úloha má jednoduchú formuláciu. Ľahko nájdeme niekoľko krátkych algoritmov, ktoré ju riešia. Žiaľ tieto algoritmy sú exponenciálne,...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=52-tazke-ulohy-a-problem-tisicrocia-p-np

Ako je to možné? alebo Fyzika v živej prírode

RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD. Prečo mačka prežije pád z vyššieho ako siedmeho poschodia len s malými poraneniami v porovnaní s pádom z nižších poschodí? Ako je možné, že pásovec bez problémov dokáže preplávať rieku napriek...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=50-ako-je-to-mozne-alebo-fyzika-v-zivej-prirode

O užitočnosti štatistiky alebo jeden obrázok je viac než tisíc slov

RNDr. Martina Hančová, PhD.   Moderná veda prechádza hlbokými zmenami. Každý rok zozbierame viac vedeckých dát ako do daného roku za celú históriu ľudstva. S obrovským množstvom dát zápasia v dômyselných experimentoch fyzici, astronómovia,...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=49-o-uzitocnosti-statistiky-alebo-jeden-obrazok-je-viac-nez-tisic-slov

Plazy z rôznych strán

RNDr. Igor Majláth, PhD.   Vieme vôbec čo sú to plazy? Aké úlohy zohrávajú plazy v prírode? Majú aj plazy svoje parazity? Ako môžu byť plazy nebezpečné? Sú naozaj slizké a odporné? Prečo sa bojíme hadov? A ešte niečo naviac … 11.4.2012 o 15:20 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=48-plazy-z-roznych-stran

Etnolingvistická štruktúra obyvateľov Európy

RNDr. Stela Csachová, PhD.   Kultúrna geografia popisuje a komparatívne skúma kultúrne znaky obyvateľstva vybraných regiónov z časopriestorového aspektu. V prednáške priblížime študentom proces entogenézy európskeho obyvateľstva ako...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=47-etnolingvisticka-struktura-obyvatelov-europy

Úloha o koze a iné rovnice

prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.   „Trávnik má tvar kruhu polomeru r. V ľubovoľnom bode na obvode kruhu je kolíkom upevnené lano dĺžky R, na ktorom je uviazaná koza. Máme určiť dĺžku lana tak, aby koza spásla presne polovicu plochy trávnika.“ Táto...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=46-uloha-o-koze-a-ine-rovnice

Dá sa predísť rakovine?

RNDr. Bianka Bojková, PhD.   • Ako sa bunky vymknú kontrole? • Prečo sú niektorí ľudia náchylnejší ochorieť? • Karcinogény okolo nás. • „Zázračné“ zložky výživy – mýty a fakty. … a čo môžeme urobiť preto, aby sme...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=45-da-sa-predist-rakovine

Spintronika na báze tenkých magnetických drôtov

doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.   Spintronika je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odborov fyziky v posledných rokoch (viď tiež Nobelova Cena za Fyziku v r. 2007). Jedným z jej odvetví je spintronika na báze tenkých magnetických...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=44-spintronika-na-baze-tenkych-magnetickych-drotov

Vytvorte mi internetový obchod!

RNDr. Peter Gurský, PhD.   Žijeme vo veku, kedy je počítač doslova na každom rohu. Je mnoho ľudí čo sa pokladajú za „odborníkov na počítače“ preto, že vedia nainštalovať Widnows, hru, či nebodaj „odstrániť vírus“. V spoločnosti...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=43-vytvorte-mi-internetovy-obchod

Chvála krídel

doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.   Krídla ako lokomočný orgán sa vyvinuli v priebehu evolúcie živočíchov v niekoľkých skupinách pri osídľovaní voľných ekologických ník v atmosfére. Pri aktívnom lete sa využívajú rôzne mechanizmy...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=42-chvala-kridel

Vlastnosti a použite magnetických kompozitných materiálov

prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.   Základná charakteristika magnetických materiálov. Zaradenie kompozitných materiálov medzi magnetické materiály. Z histórie využívania magnetických kompozitných materiálov. Magnetické vlastnosti magneticky...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=41-vlastnosti-a-pouzite-magnetickych-kompozitnych-materialov

Matematika na Rubikovej kocke

doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.   Aká matematika sa skrýva za konštrukciou Rubikovej kocky a ďalších podobných hlavolamov? Ako zistiť, či je daná pozícia riešiteľná? Aký je počet riešiteľných pozícií? Je ťažké poskladať kocku?...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=40-matematika-na-rubikovej-kocke

Ako sa molekuly rozpoznávajú navzájom?

doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.   V prednáške sa dozviete, aké sily držia molekuly pohromade, prečo sú fajčiari závislí na nikotíne, prečo nám jeden liek pomáha a druhý škodí, ako sa dostávajú molekuly do bunky, ale napríklad aj o tom,...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=39-ako-sa-molekuly-rozpoznavaju-navzajom

Regionálne disparity na Slovensku

RNDr. Katarína Kozáková, PhD.   Regionálne disparity predstavujú rozdiely, nerovnosti medzi regiónmi a sú považované za závažný problém spoločnosti. Predmetom diskusií sa stali po roku 1989. Vstupom Slovenska do EÚ sa problematika regionálnych...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=38-regionalne-disparity-na-slovensku

Platónov dar alebo základné stavebné kamene života, vesmíru a vôbec

doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.   Sú všade vôkol nás, v prírode i v ľudských výtvoroch; vzory krásy, harmónie a dokonalosti, ku ktorým sa opakovane obracajú stavitelia, umelci, vedci, športovci … a v neposlednom rade aj matematici. Vydajte...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=37-platonov-dar-alebo-zakladne-stavebne-kamene-zivota-vesmiru-a-vobec

NMR ako vedecká sub-science

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.   Viete, prečo sú študenti, doktorandi a učitelia organickej chémie na našom Ústave chemických vied  tak veselí a šťastní? Pretože vedia, že všetky ich vedecké problémy so štruktúrou ich novo-syntetizovaných...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=36-nmr-ako-vedecka-sub-science

Koherenčné difrakčné zobrazovanie mezoskopických biologickych objektov - od optiky k röntgenovským laserom

doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.   Röntgenovský laser budovaný v XFEL Európe má potenciál stať sa ultimatívnym nástrojom na riešenie veľkej výzvy biologického výskumu – schopnosti charakterizovať biologické štruktúry mezoskopickej veľkosti...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=35-koherencne-difrakcne-zobrazovanie-mezoskopickych-biologickych-objektov-od-optiky-k-rontgenovskym-laserom

Čo dokážu Turingove stroje

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. Naozaj musí programovací jazyk obsahovať také obrovské množstvo rôznych príkazov? Nedá sa ich počet nejako minimalizovať? Alebo naopak: zmení sa nejako jeho výpočtová schopnosť, ak doň pridáme nejaké ďalšie? Možno prekvapivé...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=34-co-dokazu-turingove-stroje

Južná Afrika - raj zvierat (vďaka rezerváciám)

prof. RNDr. Igor Hudec, CSc.   Južná Afrika v našom pojatí je dosť všeobecný pojem s neistým geografickým vymedzením. Je to súčasne štát, ale aj únia niekoľkých juhoafrických štátnych zoskupení s pohnutou históriu. Biológa azda...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=33-juzna-afrika-raj-zvierat-vdaka-rezervaciam

Na koniec vesmíru

RNDr. Rudolf Gális, PhD.   Aj keby bol vesmír nekonečný, jednu hranicu predsa len má. Vesmír má svoj počiatok, okamih zrodenia. V prednáške sa vydáme na vzrušujúcu cestu na počiatok času, pričom po ceste si predstavíme, ako astronómovia...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=32-na-koniec-vesmiru

Ako vyhrať NIM?

prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.     ťah = odstránenie ≥1 zápalky z istého riadku hráči sa pravidelne striedajú v ťahoch víťaz = kto odstránil poslednú zápalku hráč č. 2 vie vždy vyhrať NIM(7,5,3,1) prirodzené zovšeobecnenie: NIM(z1,…,zk) práve...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=31-ako-vyhrat-nim

Srdce na dlani alebo všetko je možné vo svete plastinácie

doc. MVDr. Mária Miklošová, PhD. • Nesmrteľnosť, • Krásni a príťažliví aj po smrti, • Rastliny, ktoré nezvädnú, • Domáci miláčikovia, ktorí s nami ostanú navždy. A mnoho ďalších zaujímavostí a tajomstiev odkryje táto prednáška. 7.12.2011 o 15:20 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=29-srdce-na-dlani-alebo-vsetko-je-mozne-vo-svete-plastinacie

Geometria netradičných metrík

doc. RNDr. Božena Mihalíková, CSc. Máme dva body v rovine o súradniciach A=[1,1], B=[4,5]. Ktoré z čísel 4, 5, 7 vyjadruje vzdialenosť týchto bodov? Je načrtnutý útvar na obr. 1 kružnica? Ako by sme mohli nazvať množinu zamaľovaných štvorcov...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=28-geometria-netradicnych-metrik

Najdôležitejšie molekuly života

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc. Vyskytujú sa aminokyseliny bežne vo vesmíre? DNA – najvýznamnejší objav tisícročia? Ako je to s RNA? Čo sa z génov dozvieme o sebe? Ako je to s manipuláciou­ génov?   30.11.2011 o 15:20 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=27-najdolezitejsie-molekuly-zivota

Historický vývoj vodohospoárskych diel vo svete a na Slovensku

RNDr. Dušan Barabas, CSc. Prednáška je venovaná histórii vodohospodárskych diel vo svete a na Slovensku. Snaží sa podať prehľad o komplikovanom vzájomnom vzťahu človeka a vody, ako aj spôsobe riešenia tohto problému.   30.11.2011 o 15:20 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=26-historicky-vyvoj-vodohospoarskych-diel-vo-svete-a-na-slovensku

Riziko a výnos investícií

doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc. Finančná gramotnosť, podobne ako počítačová gramotnosť, je požiadavkou dnešnej doby. Kto by nechcel poznať základné pravidlá rozhodovania o financiách? Pomôže matematika stať sa milionárom, alebo...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=25-riziko-a-vynos-investicii

Záhady programovania: O svete medzi nebom (zdrojákom) a zemou (procesorom)

RNDr. František Galčík, PhD. Skoro každý, kto zažil v nejakej forme programovanie, má s programovaním asociované pojmy ako premenná, cyklus, if, zdrojový kód. Ak sa však pozrieme na programy, či „exe-čka“, ktoré každodenne spúšťame,...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=24-zahady-programovania-o-svete-medzi-nebom-zdrojakom-a-zemou-procesorom

Žijú na Slovensku jaskynné živočíchy?

doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. Čo nás pritiahlo robiť výskum v jaskyniach? Aké formy života v jaskyniach žijú? Nachádzame na Slovensku adaptované jaskynné živočíchy? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete na prednáške … 23.11.2011 o 15:30 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=23-ziju-na-slovensku-jaskynne-zivocichy

Zlatý rez

RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat. Sú všetky reálne čísla rovnako dôležité resp. zaujímavé? Asi nie, iste majú π≈3,14 a e≈2,­71 významné postavenie medzi číslami, nie sú však jediné.  Táto prednáška je o jednom zaujímavom...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=22-zlaty-rez

O vzniku rastlinných druhov

Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD. Vznik nových druhov je odpradávna jednou z najzaujímavejších tém v biológii. V počiatkoch biologického výskumu táto téma úzko súvisela s náboženstvom a vtedy sa predpokladalo, že druhy sú nemenné a nové...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=21-o-vzniku-rastlinnych-druhov

Cestovný ruch na území Košického kraja

Mgr. Marián Kulla, PhD. Košický kraj ponúka pomerne veľa zaujímavostí pre jeho návštevníkov. Hlavnými rozvojovými prvkami pre cestovný ruch sú reliéf, voda a kultúrno-historické pamiatky. Prednáška sa bude venovať predstaveniu najvýznamnejších...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=20-cestovny-ruch-na-uzemi-kosickeho-kraja

Stereochémia a inteligentné molekuly

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. Obsahom prednášky je vysvetlenie zakladných téz stereochémie: chiralita a prvky symetrie, kryptochiralita, enantioméry, diastereoizoméry a achirálne stereoizoméry, atropoizoméry a ich vzťah k biologickým systémom. Ozrejmenie...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=18-stereochemia-a-inteligentne-molekuly

Umelé neurónové siete pri riešení rôznych úloh

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. Perceptrón (percept = vnem) je základný prvok umelej neurónovej siete tak isto, ako je neurón základným prvkom biologických neurónových sietí. Existuje viac modelov perceptrónu, ktoré sa navzájom líšia...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=17-umele-neuronove-siete-pri-rieseni-roznych-uloh

Planéty okolo iných hviezd

doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. Výskum extrasolárnych planét je v súčasnosti jednou z najviac sa rozvíjajúcich sa oblasti astrofyziky. Vedie k množstvu nových objavov, ktoré prinášajú nové pohľady na vznik a formovanie planét ako aj...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=16-planety-okolo-inych-hviezd

Najrýchlejší človek planéty očami moderných technológií

RNDr. Jozef Hanč, PhD. Cena digitálnych technológií využívaných v takmer každej oblasti ľudskej činnosti exponenciálne klesá. Jedným z dopadov tohto faktu je, že moderné technológie sú dostupné aj pre výučbu na VŠ, takže každý študent...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=15-najrychlejsi-clovek-planety-ocami-modernych-technologii

Tajomný svet jadrových reakcií

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc. Po krátkej informácii o stavbe mikrosveta a prehľade bežných jadrových reakcií pri vysokých energiách s jadrami Mendelejevovej tabuľky nasleduje úvod do exotického sveta subjadrovej fyziky. Je to oblasť antihmoty...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=14-tajomny-svet-jadrovych-reakcii

Biofyzika - vedný odbor 21. storočia?

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD. Prednáška podáva stručný prehľad o štruktúre, význame a postavení biofyziky v súčasnej modernej vede. Sú v nej uvedené príklady aplikácií poznatkov tohto vedného odboru (diagnostika a liečba závažných...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=12-biofyzika-vedny-odbor-21-storocia

Zaujímavé postupnosti

RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. Postupnosti čísel zaujímali matematikov už v dávnej histórii. Praktické úlohy na konečné postupnosti sa nachádzajú už na egyptskom Rhindovom papyruse. Taliansky matematik Leonardo Pisano zaviedol postupnosť, ktorá...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=11-zaujimave-postupnosti

Teoretické modelovanie fyzikálnych systémov pomocou jednoduchých mriežkovo-štatistických modelov

doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD. Prednáška poskytne pohľad na dve rôzne aplikácie štatistickej fyziky pri teoretickom modelovaní vlastností jednoduchých fyzikálnych systémov. V prvej časti prednášky bude pomocou zjednodušeného jednorozmerného...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=9-teoreticke-modelovanie-fyzikalnych-systemov-pomocou-jednoduchych-mriezkovo-statistickych-modelov

História a princípy logaritmov

doc. RNDr. Ivan Žežula CSc. „Logaritmus je, keď sa dačo umocní na dačo iné. Ale to určite nikdy v živote nebudem potrebovať. Ja si vystačím so sčítaním.“ Napriek tomuto rozšírenému názoru objav princípu logaritmov spôsobil revolúciu...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=8-historia-a-principy-logaritmov

Čo všetko doma živím a ani o tom neviem alebo „zverina v byte“

RNDr. Natália Raschmanová, PhD. Kto s vami môže „na čierno“ ešte bývať? • Minimálne 59 rôznych druhov živočíchov v rámci článkonožcov • druhovo najmä chrobáky, dvojkrídlovce a motýle • kvantita / počet jedincov –...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=7-co-vsetko-doma-zivim-a-ani-o-tom-neviem-alebo-zverina-v-byte

Odkiaľ pochádzajú údaje v Google Earth?

Mgr. Michal Gallay, PhD. Google Earth je voľne šíriteľná aplikácia od Googlu, ktorej vznik znamenal prelom v šírení a popularizácii geografických údajov. Pokiaľ ste o nej doteraz nepočuli, určite si ju inštalujte a prebádajte Zem. A nielen...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=6-odkial-pochadzaju-udaje-v-google-earth

Lacná nepresnosť versus drahá presnosť

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Napriek enormnému nárastu výpočtovej kapacity v posledných rokoch, stále existuje veľa praktických úloh, ktoré nevieme uspokojivo vyriešiť v prijateľnom čase. Pomôcť by nám mohol ešte lepší hardvér...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=5-lacna-nepresnost-versus-draha-presnost

Symbiózy rastlín, alebo o manželstvách z rozumu

doc. RNDr. Martin Bačkor, PhD. Fototrofné organizmy začali osídľovať suchozemské prostredie pred približne 450 miliónmi rokov. S prechodom z vodného prostredia na súš však tieto organizmy museli čeliť viacerým zmenám faktorov prostredia,...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=4-symbiozy-rastlin-alebo-o-manzelstvach-z-rozumu

Nanoveda - od fyziky k bio vedám (nano je cool!)

prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. Európa je kľúčovým hráčom v oblasti nanotechnológií a nanovedy a ročne investuje do tejto oblasti výskumu a vývoja finančne prostriedky na úrovni prostriedkov, ktoré sa investujú do podobných aktivít...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=3-nanoveda-od-fyziky-k-bio-vedam-nano-je-cool

Nespravodlivosť koláča

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc. Deti sa naťahujú o hračku, svetové mocnosti bojujú o sféry záujmu, firmy o štátne zákazky, rezorty o čo najväčší podiel z rozpočtového koláča. Čo k tomu vie povedať matematik? Ukážeme si,...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=2-nespravodlivost-kolaca