Vyhľadávanie » Nálepky


Harmonogram LS 2012/13

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto  17.4.2013  Regionálne disparity Slovenska RNDr. Katarína Kozáková, PhD. SJSP19 (P/19) 17.4.2013  <a>Kompromis, ktorý zmenil...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=78-harmonogram-ls-2012-13

Mozog, myslenie, vedomie. (Môžu zvieratá myslieť?)

prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. Ako pracuje ľudský mozog? Je vedomie produktom mozgu alebo je od neho nezávislé? Nosíme v hlave superpočítač? Môže niekto prečítať, čo si myslíme? Dokážu raz stroje myslieť? Na tieto a mnohé ďalšie...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=71-mozog-myslenie-vedomie-mozu-zvierata-mysliet

Ako skáče bungee skokan?

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. Bungee jumping má svoje korene v starobylej polynézskej legende, podľa ktorej nahnevaný muž chcel zabiť svoju manželku, tá sa však zo strachu pred jeho hnevom ukryla v korune stromu, uviazala si okolo členka lianu...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=70-ako-skace-bungee-skokan

O vzniku rastlinných druhov

Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD. Vznik nových druhov je odpradávna jednou z najzaujímavejších tém v biológii. V počiatkoch biologického výskumu táto téma úzko súvisela s náboženstvom a vtedy sa predpokladalo, že druhy sú nemenné a nové...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=67-o-vzniku-rastlinnych-druhov

Etnolingvistická štruktúra obyvateľov Európy

RNDr. Stela Csachová, PhD. Kultúrna geografia popisuje a komparatívne skúma kultúrne znaky obyvateľstva vybraných regiónov z časopriestorového aspektu. V prednáške priblížime študentom proces entogenézy európskeho obyvateľstva ako mozaiky...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=66-etnolingvisticka-struktura-obyvatelov-europy

Namiesto jednej neznámej dve? (Využitie symetrických polynómov)

prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. Pri riešení sústavy dvoch rovníc (nie nutne lineárnych) s dvoma neznámymi zvykneme použiť „dosadzovaciu metódu“. Napr. zo sústavy x2 + y2 = 5, x3 + y3 = 9 a z vyjadrenia x6 dostaneme jednu rovnicu s neznámou...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=65-namiesto-jednej-neznamej-dve-vyuzitie-symetrickych-polynomov

Za netopiermi do púští i džunglí Ázie a Afriky

RNDr. Marcel Uhrin, PhD. Výskum fascinujúcich nočných tvorov v Ázii a v Afrike. Jedinečné rozprávanie o tom, že cesty za vedeckým poznaním môžu byť dobrodružné a miestami nebezpečné. O stretnutiach s netopiermi … ale aj s Hamasom či...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=64-za-netopiermi-do-pusti-i-dzungli-azie-a-afriky

Výskum štruktúry hmoty

doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc. V prednáške sú uvedené známe formy výskytu hmoty vo Vesmíre a metódy skúmania rôznych objektov. Popis metód skúmania štruktúry hmoty je smerovaný a sústredený na spoznanie základných elementov mikrosveta...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=63-vyskum-struktury-hmoty

Rekurentné postupnosti

doc. RNDr. Jaroslav Ivančo, CSc. Musíme mať široký prehľad o matematických teóriách, aby sme mohli vyriešiť (matematický) problém? Na príklade rekurentných postupnosti sa pokúsime naznačiť, že mnohokrát postačia elementárne znalosti...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=62-rekurentne-postupnosti

Svetlo a farba v bežnom živote a v analytickej chémii

doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc. Trochu histórie a teórie. Biologický a medicínsky význam svetla a farieb. Svetlo v priemysle. Skúmanie vesmíru a mikroorganizmov. Fotografovanie, slnečné okuliare, optický klam a umelecké smery, a ďalšie veci. 17.10.2012 o 15:20 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=61-svetlo-a-farba-v-beznom-zivote-a-v-analytickej-chemii

Harmonogram prednášok

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto  12.12.2012  Keď nás experiment prekvapí doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. SA1A1 (P/01)  5.12.2012  Akým spôsobom vzniká rovnovážna...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=60-harmonogram-prednasok

Odkiaľ pochádzajú údaje v Google Earth?

Mgr. Michal Gallay, PhD. Google Earth je voľne šíriteľná aplikácia od Googlu, ktorej vznik znamenal prelom v šírení a popularizácii geografických údajov. Pokiaľ ste o nej doteraz nepočuli, určite si ju inštalujte a prebádajte Zem. A nielen...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=59-odkial-pochadzaju-udaje-v-google-earth

Lacná nepresnosť versus drahá presnosť

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Napriek enormnému nárastu výpočtovej kapacity v posledných rokoch, stále existuje veľa praktických úloh, ktoré nevieme uspokojivo vyriešiť v prijateľnom čase. Pomôcť by nám mohol ešte lepší hardvér...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=58-lacna-nepresnost-versus-draha-presnost

Fyzikálno - chemické deje: naši pomocníci, ale aj ...

RNDr. František Kaľavský V každom momente sa okolo nás odohráva obrovské množstvo fyzikálnych a chemických procesov. Niektoré z nich svojou mohutnosťou, alebo dôsledkami upútajú našu pozornosť, ohúria, prípadne poriadne vydesia. Podstatne...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=51-fyzikalno-chemicke-deje-nasi-pomocnici-ale-aj

Harmonogram prednášok 2012

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto 29.02.2012   Ako vyhrať NIM?  prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.  P/08 29.02.2012   Na koniec vesmíru  RNDr. Rudolf Gális, PhD.  P/01 29.02.2012   Južná...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=30-harmonogram-prednasok-2012

Svetlo a farba v bežnom živote a v analytickej chémii

doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc. Trochu histórie a teórie. Biologický a medicínsky význam svetla a farieb. Svetlo v priemysle. Skúmanie vesmíru a mikroorganizmov. Fotografovanie, slnečné okuliare, optický klam a umelecké smery, a ďalšie veci. 26.10.2011 o 15:20 poslucháreň...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=13-svetlo-a-farba-v-beznom-zivote-a-v-analytickej-chemii

Chémia vybraných potravín

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. Vieme, čo jeme? Dnes sa v domácnostiach používa viac než pol milióna chemických produktov. Medzi tieto produkty a potreby človeka patria potraviny. Z akých chemických látok sú potraviny zložené, ako ich...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=10-chemia-vybranych-potravin

Harmonogram prednášok 2011

Začiatky prednášok o 15:20. Dátum Prednáška   Miesto  5.10.2011  Nespravodlivosť koláča prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.  P/08  5.10.2011  Nanoveda – od fyziky k bio...
http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=1-harmonogram-prednasok-2011