Fyzika

akademický rok 2012/2013

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
Tajomný svet jadrových reakcií
10.4.2013 o 15:20, poslucháreň SA1A1 (P/01), Jesenná 5, Košice

RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Na koniec vesmíru
13.3.2013 o 15:40, poslucháreň SA1A1 (P/01), Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
Koherenčné difrakčné zobrazovanie mezoskopických biologickych objektov - od optiky k röntgenovským laserom
27.2.2013 o 15:20, poslucháreň SA1A1 (P/01), Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Keď nás experiment prekvapí
5.12.2012 o 15:20, poslucháreň SA1A1 (P/01), Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Ako skáče bungee skokan?
7.11.2012 o 15:20, poslucháreň SA1A1 (P/01), Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
Výskum štruktúry hmoty
24.10.2012 o 15:20, poslucháreň SA1A1 (P/01), Jesenná 5, Košice

akademický rok 2011/2012

doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
Výskum štruktúry hmoty
9.5.2012 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD.
Ako je to možné? alebo Fyzika v živej prírode
18.4.2012 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.
Spintronika na báze tenkých magnetických drôtov
28.3.2012 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

prof.RNDr. Peter Kollár, CSc.
Vlastnosti a použite magnetických kompozitných materiálov
21.3.2012 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
Koherenčné difrakčné zobrazovanie mezoskopických biologickych objektov - od optiky k röntgenovským laserom
7.3.2012 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Na koniec vesmíru
29.2.2012 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Planéty okolo iných hviezd
14.12.2011 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

RNDr. Jozef Hanč, PhD.
Najrýchlejší človek planéty očami moderných technológií
7.12.2011 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
Tajomný svet jadrových reakcií
23.11.2011 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
Biofyzika - vedný odbor 21. storočia?
26.10.2011 o 15:20, poslucháreň P/19, Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
Teoretické modelovanie fyzikálnych systémov pomocou jednoduchých mriežkovo-štatistických modelov
19.10.2011 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

prof. RNDr. Alexander Fehér, DrSc.
Nanoveda - od fyziky k bio vedám (nano je cool!)
5.10.2011 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice