Geografia

akademický rok 2012/2013

RNDr. Katarína Kozáková, PhD.
Regionálne disparity Slovenska
17.4.2013 o 15:20, poslucháreň SA1A1 (P/01), Jesenná 5, Košice

Mgr. Ladislav Novotný
Albánsko - raj na Zemi či čierna diera Európy?
3.4.2013 o 15:20, poslucháreň SA1A1 (P/01), Jesenná 5, Košice

RNDr. Alena Petrvalská, PhD.
Prírodné katastrofy ako hrozba pre život človeka
6.3.2013 o 15:20, poslucháreň SA1A1 (P/01), Jesenná 5, Košice

RNDr. Stela Csachová, PhD.
Etnolingvistická štruktúra obyvateľov Európy
14.11.2012 o 15:20, poslucháreň SA1A1 (P/01), Jesenná 5, Košice

Mgr. Michal Gallay, PhD.
Odkiaľ pochádzajú údaje v Google Earth?
17.10.2012 o 15:20, poslucháreň SA1A1 (P/01), Jesenná 5, Košice

akademický rok 2011/2012

RNDr. Alena Petrvalská, PhD.
Prírodné katastrofy ako hrozba pre život človeka
2.5.2012 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

RNDr. Stela Csachová, PhD.
Etnolingvistická štruktúra obyvateľov Európy
11.4.2012 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

RNDr. Katarína Kozáková, PhD.
Regionálne disparity Slovenska
14.3.2012 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

RNDr. Dušan Barabas, CSc.
Historický vývoj vodohospoárskych diel vo svete a na Slovensku
30.11.2011 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

Mgr. Marián Kulla, PhD.
Cestovný ruch na území Košického kraja
9.11.2011 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice

Mgr. Michal Gallay, PhD.
Odkiaľ pochádzajú údaje v Google Earth?
12.10.2011 o 15:20, poslucháreň P/01, Jesenná 5, Košice