Chémia

akademický rok 2012/2013

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.
Stereochémia a inteligentné molekuly
10.4.2013 o 15:20, poslucháreň RE0A6 (M/6), Kuzmányho 12, Košice

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
NMR ako vedecká sub-science
3.4.2013 o 15:20, poslucháreň RE0A6 (M/6), Kuzmányho 12, Košice

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
Najdôležitejšie molekuly života
5.12.2012 o 15:20, poslucháreň RE0A6 (M/6), Kuzmányho 12, Košice

doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc.
Svetlo a farba v bežnom živote a v analytickej chémii 
17.10.2012 o 15:20, poslucháreň RC1P1 (M/1), Moyzesova 11, Košice

akademický rok 2011/2012

RNDr. František Kaľavský
Fyzikálno - chemické deje: naši pomocníci, ale aj ...
18.4.2012 o 15:20, poslucháreň M/6, Moyzesova 11, Košice

RNDr. Zuzana Vargová, PhD.
Ako sa molekuly rozpoznávajú navzájom?
21.3.2012 o 15:20, poslucháreň M/4, Moyzesova 11, Košice

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
NMR ako vedecká sub-science
7.3.2012 o 15:20, poslucháreň M/6, Moyzesova 11, Košice

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.
Stereochémia a inteligentné molekuly
14.12.2011 o 15:20, poslucháreň M/6, Moyzesova 11, Košice

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
Najdôležitejšie molekuly života
30.11.2011 o 15:20, poslucháreň M/6, Moyzesova 11, Košice

doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc.
Svetlo a farba v bežnom živote a v analytickej chémii 
26.10.2011 o 15:20, poslucháreň M/1, Moyzesova 11, Košice

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Chémia vybraných potravín
19.10.2011 o 15:20, poslucháreň M/6, Moyzesova 11, Košice