Matematika

akademický rok 2012/2013

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Kompromis, ktorý zmenil vnímanie hudby
17.4.2013 o 15:20, poslucháreň SJ2P08 (P/08), Jesenná 5, Košice

Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
Populačná genetika očami matematika
10.4.2013 o 15:20, poslucháreň SJ2P08 (P/08), Jesenná 5, Košice

prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
Vlastnosti slov a farbenie grafov
13.3.2013 o 15:20, poslucháreň SJ2P08 (P/08), Jesenná 5, Košice

RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.
Matematika, mágia a magické štvorce
6.3.2013 o 15:20, poslucháreň SJ2P08 (P/08), Jesenná 5, Košice

RNDr. Ivan Mojsej, PhD.
Akým spôsobom vzniká rovnovážna cena na trhu?
5.12.2012 o 15:20, poslucháreň SJ2P08 (P/08), Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.
Pytagorova rovnica
28.11.2012 o 15:20, poslucháreň SJ2P08 (P/08), Jesenná 5, Košice

prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.
Namiesto jednej neznámej dve? (Využitie symetrických polynómov)
7.11.2012 o 15:20, poslucháreň SJ2P08 (P/08), Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Jaroslav Ivančo, CSc.
Rekurentné postupnosti
24.10.2012 o 15:20, poslucháreň SJ2P08 (P/08), Jesenná 5, Košice

akademický rok 2011/2012

RNDr. Daniel Klein, PhD.
Štatistika okolo nás
9.5.2012 o 15:20, poslucháreň P/08, Jesenná 5, Košice

RNDr. Martina Hančová, PhD.
O užitočnosti štatistiky alebo jeden obrázok je viac než tisíc slov
18.4.2012 o 15:20, poslucháreň P/08, Jesenná 5, Košice

prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
Úloha o koze a iné rovnice
11.4.2012 o 15:20, poslucháreň P/08, Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.
Matematika na Rubikovej kocke
21.3.2012 o 15:20, poslucháreň P/08, Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Platónov dar alebo základné stavebné kamene života, vesmíru a vôbec
14.3.2012 o 15:20, poslucháreň P/08, Jesenná 5, Košice

prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.
Ako vyhrať NIM?
29.2.2012 o 15:20, poslucháreň P/08, Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Božena Mihalíková, CSc.
Geometria netradičných metrík
14.12.2011 o 15:20, poslucháreň P/08, Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc.
Riziko a výnos investícií
30.11.2011 o 15:20, poslucháreň P/08, Jesenná 5, Košice

RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat.
Zlatý rez
23.11.2011 o 15:20, poslucháreň P08, Jesenná 5, Košice

RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.
Zaujímavé postupnosti
26.10.2011 o 15:20, poslucháreň P/08, Jesenná 5, Košice

doc. RNDr. Ivan Žežula CSc.
História a princípy logaritmov
19.10.2011 o 15:20, poslucháreň P/08, Jesenná 5, Košice

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
Nespravodlivosť koláča
5.10.2011 o 15:20, poslucháreň P/08, Jesenná 5, Košice