Kontakt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - http://www.upjs.sk/

Prírodovedecká fakulta - http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Ústav biologických a ekologických vied - 

Ústav fyzikálnych vied - http://ufv.science.upjs.sk/

Ústav geografie - http://geografia.science.upjs.sk/

Ústav chemických vied - http://uchv.science.upjs.sk/

Ústav informatiky - http://web.ics.upjs.sk

Ústav matematických vied - http://umv.science.upjs.sk/

Centrum celoživotného vzdelávania - http://ccv.upjs.sk/